1
Bạn cần hỗ trợ?

Chính sách và hỗ trợ

Thay thế, sữa chữa các bộ phận hư hỏng để thiết bị luôn như mới

Chính sách đổi trả của cửa hàng

Đăng ngày 01/08/2020

Tháng 1

- 1 đổi 1 (cùng mẫu, cùng màu, cùng dung lượng...).
- Trường hợp sản phẩm đổi hết hàng, khách hàng có thể đổi sang sản phẩm khác cùng nhóm hàng có giá trị lớn hơn 50% giá trị sản phẩm lỗi (Cuongplus sẽ hoàn tiền phần chênh lệch cho khách hàng).
Hoặc:

Khách hàng trả máy & Cuongplus hoàn lại tiền với mức giá bằng 80% giá trên hoá đơn.

 

Tháng 2 - 12

Gửi máy bảo hành theo quy định của hãng.

Hoặc:
Khách hàng trả máy & Cuongplus hoàn lại tiền và thu phí thêm 5% so với mức hoàn tiền khi trả ở tháng thứ 1.

VD: Ở tháng thứ nhất, nếu khách hàng trả sản phẩm sẽ được hoàn lại tiền với mức giá bằng 80% thì sang tháng thứ 2 nếu khách hàng trả máy sẽ thu phí thêm 5% nên mức hoàn tiền sẽ còn 75% giá trị sản phẩm trên hoá đơn, tháng thứ 3 mức hoàn tiền sẽ trừ thêm 5% thành 70%....