1
Bạn cần hỗ trợ?

Chính sách và hỗ trợ

Thay thế, sữa chữa các bộ phận hư hỏng để thiết bị luôn như mới

Điều kiện giao dịch chung

Đăng ngày 09/05/2024

1. Điều kiện hoặc hạn chế trong việc cung cấp hàng hóa:

Thời gian giao hàng phụ thuộc vào địa điểm nhận hàng và phương thức vận chuyển mà khách hàng lựa chọn. Chúng tôi sẽ cố gắng giao hàng trong thời gian nhanh nhất có thể, tuy nhiên chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự chậm trễ nào do nhà vận chuyển hoặc các yếu tố bất khả kháng gây ra.

2. Nghĩa vụ

Người bán có nghĩa vụ:

- Cung cấp hàng hóa đúng với mô tả, chất lượng, giá cả và thời gian đã cam kết với khách hàng.

- Bảo đảm an toàn, bảo mật và bảo vệ quyền lợi của khách hàng khi sử dụng trang web và dịch vụ của người bán.

- Giải quyết kịp thời và hợp lý các khiếu nại, yêu cầu hoàn trả, bảo hành hoặc bồi thường của khách hàng theo quy định của pháp luật và chính sách của người bán.

- Tuân thủ các quy định của pháp luật về thương mại điện tử, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bảo vệ môi trường và các quy định khác có liên quan.

Khách hàng có nghĩa vụ:

- Cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ và trung thực khi đăng ký tài khoản, đặt hàng của người bán.

- Thanh toán đúng hạn và đầy đủ phí hàng hóa theo các phương thức được chấp nhận trên trang web của người bán.

- Sử dụng hàng hóa một cách hợp lý, đúng mục đích và tuân thủ các hướng dẫn sử dụng của người bán.

- Bảo vệ an toàn, bảo mật và chịu trách nhiệm về tài khoản, mật khẩu và các thông tin cá nhân của mình khi sử dụng trang web và dịch vụ của người bán.

- Không sử dụng trang web và dịch vụ của người bán để vi phạm pháp luật, thuần phong mỹ tục hoặc quyền lợi của bên thứ ba.